RemoteMoto
 
Banner

Rakaia Giant Salmon

General Information

Join RemoteMoto to view this information

Points

Claim points
Join RemoteMoto to view this information

GPX Information

GPS Location (lat,lon)
Join RemoteMoto to view this information
Download GPX file
Join RemoteMoto to download the GPX file

Mototoken Claims

Thumbnail
NUB7 on 7/6/2022
View
Thumbnail
Megamikee on 1/10/2021
View
Thumbnail
Sopbeen on 29/9/2021
View
Thumbnail
pipo on 15/7/2021
View
Thumbnail
Mimi on 1/7/2021
View
Thumbnail
Paul660 on 7/3/2020
View
Thumbnail
Mrtriple on 8/3/2020
View
Thumbnail
banditrider on 3/1/2020
View
Thumbnail
harty7 on 28/12/2019
View
Thumbnail
Casper on 8/10/2019
View
Thumbnail
Kickaha on 15/9/2019
View
Thumbnail
pshipley on 20/4/2019
View
Thumbnail
WobblyRider on 27/4/2019
View
Thumbnail
mdi42 on 23/3/2019
View
Thumbnail
GravelMan on 16/12/2018
View
Thumbnail
Edgarmi on 21/11/2018
View
Thumbnail
growld on 12/11/2018
View
Thumbnail
RMOTO on 29/10/2018
View
Thumbnail
djkeelty on 24/9/2018
View
Thumbnail
Happyratcliff on 1/4/2018
View
Thumbnail
Victay on 19/11/2017
View
Thumbnail
Nikki on 15/11/2017
View
Thumbnail
TransalperNZ on 22/6/2017
View
Thumbnail
JimmyPatch on 10/3/2017
View
Thumbnail
cynna on 10/2/2017
View
Thumbnail
badblackbuell on 30/11/2016
View
Thumbnail
ajdarrell on 22/8/2016
View
Thumbnail
mikemuir13 on 6/6/2016
View
Thumbnail
LX on 8/5/2016
View
Thumbnail
Kiwiwanderer on 28/4/2016
View
Thumbnail
a4sza on 25/4/2016
View
Thumbnail
Andre on 11/4/2016
View
Thumbnail
Topher on 14/12/2015
View
Thumbnail
Jared on 9/11/2015
View
Thumbnail
Gremlin on 5/8/2015
View