RemoteMoto
 
Banner

Kakanui Maruakoa Bridge

General Information

Join RemoteMoto to view this information

Points

Claim points
Join RemoteMoto to view this information

GPX Information

GPS Location (lat,lon)
Join RemoteMoto to view this information
Download GPX file
Join RemoteMoto to download the GPX file

Mototoken Claims

Thumbnail
WobblyRider on 26/4/2019
View
Thumbnail
pshipley on 24/3/2019
View
Thumbnail
harty7 on 9/3/2019
View
Thumbnail
Jase400 on 6/2/2018
View
Thumbnail
Topher on 12/5/2017
View
Thumbnail
Happyratcliff on 12/8/2016
View
Thumbnail
RMOTO on 6/6/2016
View